Tuesday, May 28, 2013

Custom Control – Preliminary Workshop

Inline image 1

יצירת פרויקט חדש ב- Visual Studio

1. לפתוח את ה- Visual Studio החביב עליכם (אני אבצע את הפרויקט ב- VS2010) ונפתח פרויקט חדש מסוג WPF Application - פרויקט זה ישמש אותנו לניסויים עם ה- CustomControl שמיד ניצור.

2. נוסיף עוד פרויקט ל- Solution מסוג WPF Custom Control Library.

3. עם יצירת הפרוייקט קיבלנו שני קבצים:

a. Generic.xaml תחת הספרייה Themes - קובץ זה למעשה מגדיר כיצד ה- CustomControl שלנו נראה. נקודה חשובה לגבי ה- Style, יש לשים לב כי ה- Key שלו הוא לא שם רגיל, מחרוזת, אל Type של הקונטרול שלנו - מיד נתייחס לזה ונרחיב עוד.

b. CustomControl1.cs - קובץ זה מגדיר לנו את ההתנהגות של הקונטרול שאנו יוצרים כעת.

4. הפרוייקט אשר יצרנו הוא למעשה קונטרול פעיל ונוכל להכניס רפרנס אליו ולהשתמש בו בפרוייקטים שאנו עובדים. אמנם הוא לא עושה הרבה אבל זה עדיין הקונטרול הראשון שלנו ולכן יש לו מקום חם בלב.

קצת על הקבצים בפרוייקט

עיצובים

קובץ Generic.xaml נמצא תחת הספרייה Themes אשר נמצאת בספריית השורש של הפרוייקט שלנו. קובץ זה הוא למעשה Dictionary אשר מגדיר בתוכו כל מיני משאבים שונים הקשורים לקונטרול שלנו. כרגע יש בו רק Style המגדיר את ה- Template שלנו, וה- Template מורכב כרגע רק מ- Border. בספרייה זו יכולים לשבת עוד קבצים אשר יתיאמו עצמם לפי ה- Windows theme עליו אנו עובדים כרגע בהתאמה לפי שם. Generic.xaml זהו שם ברירת מחדל כאשר לא סיפקנו שם המתאים ל- Windows theme כלשהו שיש לנו בשימוש. כאשר אנו מגדירים Style על מנת להגדיר Template לקונטרול שלנו, אנו משתמשים ב- Type של הקונטרול בתור המפתח כדי לחבר את ה- Style לקונטרול.Read more: s_eldad
QR: Inline image 2