Thursday, October 24, 2013

מתנגחים בזירה החברתית: ישראל וחמאס בחילופי ציוצים [דעה]

ידוע לכל, שהיחסים בין ישראל לחמאס לא חמים במיוחד (או שמא חמים מידי… תלוי איך מסתכלים על זה). באופן פורמלי, צה״ל וארגון החמאס לא מתקשרים האחד עם השני, אך לפני מספר ימים התרחשה בטוויטר אינטראקציה נדירה בין שני גורמים בשני הצדדים – חשבון הטוויטר הרשמי של גדוד עז-א-דין-א-קסאם, הזרוע הצבאית של החמאס ופיטר לרנר, דובר צה״ל למדיה הבינלאומית. שני הגורמים, חשוב לציין, אף תייגו אחד את השני בציוצים שהעלו לרשת המיקרובלוגינג.
ציוץ מדיני
הכל החל כאשר לרנר צייץ בהמשך לפעולת צה״ל האחרונה נגד מוחמד אסי, אשר תכנן את הפיגוע ב-2012, במהלכו מחבל הטמין פצצה באוטובוס בתל אביב וגרם לפציעתם של 29 אנשים. מוחמד אסי נהרג בחילופי אש באותו הבוקר, ועל פי לרנר התחבא במקומות שונים על מנת למנוע את זיהויו. לרנר צייץ כי ״טרורוסטים צריכים לדעת שאין לחמוק מיכולות מודיעיניות נרחבות והיכולות המבצעיות של צה״ל.״

Read more: NewsGeek
QR: Inline image 1