Thursday, October 24, 2013

החל משישי הקרוב: קנס בגובה 50,000 ש׳׳ח לאתרים בלתי נגישים

תקנות חדשות ומחמירות במיוחד בנושא נגישות אתרי אינטרנט ישראליים ייכנסו לתוקפן בסוף השבוע הקרוב (25.10.2013). על פי התקנות, המעוגנות בחוק, כל אתר קיים, המעניק שירות או מציג מידע לציבור, חייב להיות נגיש גם לאנשים בעלי מוגבלויות ולאפשר להם להפיק ממנו את התועלת המירבית.

50,000 ש״ח ללא הוכחת נזק

בהודעה לעיתונות שפורסמה על ידי איגוד האינטרנט הישראלי, נמסר כי התקנות מחייבות מנהלי אתרים קיימים להנגיש את אתריהם תוך 36 חודשים, כאשר אתרים חדשים יידרשו בהתאמתם מיד עם עלייתם לאוויר. התקנות החדשות מגיעות במסגרת חוק ״שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות״.
בשיחה עם גורמים באיגוד האינטרנט, נמסר כי כלל בעלי האתרים תחת דומיין .il, בין אם מדובר ב-co.il, org.il, net.il וכד׳ יחוייבו בתקנות המחמירות, זאת לצד אתרים תחת סיומת אחרת, כמו למשל .com, אשר נותנים שירות לציבור הישראלי, בעברית או באנגלית.
מטרת העל של התקנות הללו, היא כמובן, הנגשת כמה שיותר אתרי אינטרנט לשימוש קבוצות האוכלוסייה הבאות: עיוורים ולקויי ראיה המשתמשים בתוכנת ״קורא מסך״, אנשים עם מוגבלות מוטורית בידיים המקשות על תפעול העכבר ואנשים עם לקות שמיעה הזקוקים לכותרות בזמן צפייה בסרטון וידאו. על פי סקר שנערך על ידי חברת מיקרוסופט, עלה כי הקבוצות הללו משקפות כ-25 אחוזים מהאוכלוסייה. הקנס הצפוי לבעלי האתרים שלא יחילו את התקנות הללו באתרם - עד 50 אלף שקלים ללא הוכחת נזק.

גם על דפי פייסבוק ישראליים

בעוד המטרה היא טובה וברוכה, עדיין לא ברור אילו אתרים יחוייבו בתקנות ההנגשה. לדוגמא, סביר להניח כי על אתרים כגון Facebook.com, eBay.com, GoDaddy.com וכדומה, המשמשים מיליוני משתמשים ישראלים ברחבי העולם, לא יחולו התקנות הללו. למרות זאת, מאיגוד האינטרנט נמסר, כי על פי סעיף מיוחד העוסק בדפי פייסבוק, בעלי עסק אשר נותנים שירות לציבור דרך דף הפייסבוק שלהם – יצטרכו להשתמש בכלי הנגישות הקיימים שמספקת הרשת החברתית ולא – יהיו גם הם חשופים לתביעה.

Read more: GeekTime
QR: Inline image 1