Tuesday, May 21, 2013

כל מה שרציתם לדעת על גיוס כספים באמצעות Convertible Loan

אם גם אתם שואלים את עצמכם מהי הדרך הנכונה ביותר לגייס כספים לטובת המיזם, כדאי שתכירו את ההלוואה ההמירה, היתרונות והחסרונות שלה

הפוסט נכתב על ידי עו"ד איאן רוסטובסקי שותף במחלקת ההיי-טק של משרד עמית, פולק, מטלון ושות' ועל ידי עו"ד יאיר קליין ממחלקת ההיי-טק של משרד עמית, פולק, מטלון ושות'.

אחת השאלות הראשונות ששואל את עצמו כל יזם בתחילת דרכו (ובאופן קבוע לאחר מכן) היא "מהי הדרך הנכונה ביותר לגייס כספים לטובת המיזם שלי"? כאשר לרוב ההתלבטות העיקרית תהיה בין לקיחת הלוואה, לבין חיפוש אחר משקיע. אולם קיימת גם אפשרות שלישית, אשר לרוב פחות מוכרת ליזמים בתחילת דרכם, והיא שימוש באמצעי של "הלוואה המירה" ("Convertible Loan") אשר ניתן לראות בה כ"שילוב היברידי" בין הלוואה להשקעה, והידועה בין היתר גם כ-"Convertible Security" או "Convertible Security". בכתבה זו נתמקד ביתרונות ובחסרונות הכלליים שבהם אנו צפויים לפגוש ברובן המכריע של ההלוואות המירות, על סוגיהן השונים.

מהי הלוואה המירה?

הלוואה המירה היא בראש ובראשונה הלוואה. אומנם מדובר בהלוואה לטווח קצר יחסית, לרוב של כמה חודשים בלבד, המבוססת על ציפייה להשקעה עתידית בחברה, אך בדומה לכל הלוואה אחרת קיימת חובה (לפחות באופן רשמי) להחזיר למלווה את סכום ההלוואה בתוספת ריבית. עם זאת, מדובר בחובה שקיימת פעמים רבות "על הנייר" בלבד ,כיוון שבפועל, במקום שסכום ההלוואה יוחזר למלווה, סכום ההלוואה מומר למניות של החברה, בהתאם לתנאים שהוסכמו מראש עם המלווה. למעשה, הייחודיות בהלוואה המירה מתבטאת בכך שלאחר ההמרה, הופך המלווה מנושה החברה לאחד מבעלי המניות שלה, כאשר גובה אחזקותיו נקבע בהתאם לסכום ההלוואה ולתנאים הנלווים לה.
מדובר בכלי היברידי של ממש, מאחר ולמרות שמדובר בהלוואה, לרוב המלווה ישתמש בכלי זה דווקא כשהמטרה העומדת לנגד עיניו היא השקעה בחברה, ולא רצון לקבלת רווח מתשלום הריבית (בניגוד למוסדות פיננסיים למשל).

Read more: NewsGeek
QR: Inline image 1