Monday, March 26, 2012

כיצד ניתן לבטל את ההתראה לפני מחיקת קבצים במערכת ההפעלה ?

בשימוש היום יומי במחשב אנו מבצעים פעולות רבות עם הקבצים השונים במערכת ההפעלה ; שולחים אותם בדואר אלקטרוני , מעתיקים , מוחקים  משנים את שמותיהם ועוד פעולות רבות ומגוונות . כל אחת מהפעולות הנ"ל מתבצעות באופן מיידי ברגע בו נתנו פקודה למערכת לבצען למעט פקודת המחיקה . פקודה זו תגרום להופעת חלון התראה לפני מחיקת הקובץ אשר בו יהיה עלינו לאשר את הפעולה על מנת לבצע את המחיקה בפועל  – אם כך כיצד ניתן לבטל את ההתראה לפני מחיקת קבצים במערכת ההפעלה ?

שלום לכולם ,

כאן רותם כהן מצוות התמיכה של Microsoft והיום נלמד כיצד לבטל את ההתראה לפני המחיקה וכיצד לאפשר למנהל המחשב או הרשת למנוע את היכולת לבטל התראה זו .

קבצים הנמחקים במערכת ההפעלה אינם נמחקים מיידית אלא מועברים אל תקיית סל המיחזור עד למחיקה סופית שלהם מתקיה זו . על אף קיומו של סל המחזור במערכת ההפעלה עדיין מופעלת במערכת הגנה נוספת בדמות התראה על המסך אותה המשתמש צריך לאשר על מנת לבצע את העברת הקובץ אל סל המחזור .

Inline image 1

משתמשים מתקדמים וודאי מכירים את האפשרות להחזיק את כפתור SHIFT במקלדת וללחוץ על כפתור DELETE על מנת למחוק את הקובץ ישירות ממערכת ההפעלה מבלי להעבירו אל סל המחזור תחילה .

מאחד , משתמשים מתקדמים ומנוסים יכולים למצוא את התראת המחיקה כגורם מעכב בשימוש במערכת אך מנגד עומדים מנהלי הרשת או מנהלי המחשב שרוצים להגן על המשתמשים ממחיקת קבצים בטעות. על מנת לשרת את שני הצדדים נלמד כיצד לבטל את הופעת ההתראה ומנגד נלמד כיצד למנוע מהמשתמשים את היכולת לבטלה .

ביטול ההתראה לפני מחיקת קבצים במערכת ההפעלה

על מנת לבטל את התראה המחיקה כל שעלינו לעשות הוא לפעול על פי השלבים הבאים :

1.לחצו מקש ימני על סל המחזור ובחרו במאפיינים

QR: Inline image 2

Posted via email from Jasper-Net